Program

ORIENTAČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ

02.11.2023 12:13
ORIENTAČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ PRO DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE CHODOUŇ Kurz plavání –  v Hořovicích – říjen začátek kurzu, dle nabídky Kroužek keramiky a angličtiny – lektorka Ing. Nejedlá Helena - – přihlášku do kroužku si vyřídí rodiče osobně Škola v přírodě – místo konání v řešení – konec května – dle nabídky a situace Divadlo – v naší MŠ – dle programové nabídky Hallowenský den v MŠ Projekt – Společně čteme dětem Seminář pro rodiče předškolních dětí – školní zralost Průběžné...

—————

PROJEKT - Společně čteme dětem

01.11.2023 09:10
V rámci projektu jsou zváni občané obce Chodouň, kteří se chtějí podělit o svou oblíbenou knihu (pohádek, příběhů pro děti), přijít k nám do školky, představit ji a kousek přečíst. img20231019_13503976.pdf (335885)    

—————

Kroužky

22.09.2022 14:50
Pondělí ANGLIČTINA OD 16:00 DO 16:45 HOD Úterý KERAMIKA OD 16:00 DO 16:45 HOD Dle seznamu dětí docházejících do kroužků zaměstnankyně MŠ předá osobně děti Ing. Heleně Nejedlé v 16:00 hod. V případě, že se nebude kroužek konat, budou rodiče informováni Ing. Nejedlou. První kroužek bude KERAMIKA dne 4.10.2022

—————

INFORMACE O PLATBÁCH

22.08.2022 14:53
ŠKOLNÉ výše školného je od září 400,- Kč/měsíc (musí být zaplaceno do 15. dne na daný měsíc). Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu MŠ Chodouň, v případě nepřítomnosti dítěte ve škole se tato platba nevrací. Platí se převodem na účet, číslo účtu je 51-4866460217/0100,  do zprávy : pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení dítěte. Pokud budete platit trvalým příkazem,...

—————


Mateřská škola Chodouň

Naše mateřská škola je umístěna v budově OÚ Chodouň, budově bývalé Obecní školy. Součástí mateřské školy je školní jídelna a vlastní kuchyně.

Vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále již ŠVP) s názvem: Hrát si, povídat, vyrábět – vydej se s námi na cestu, co ti otevírá svět.

ŠVP je k dispozici k nahlédnutí na nástěnkách u obou tříd, stejně jako ŠKOLNÍ ŘÁD.

Vzdělávací cíle a záměry MŠ

  • Výchovně vzdělávací program vychází ze stupně vývoje dítěte jako osobnosti, rozvoje jeho identity a začlenění se do sociálních vztahů a světa kolem nás, objevování vlastních zdrojů, odvahy, síly, schopností, a to uvnitř sebe sama, v bezpečném prostředí mateřské školy a venku v otevřené přírodě i společnosti.  

AKTUÁLNÍ INFORMACE JSOU VŽDY UMÍSTĚNÉ NA NÁSTĚNKÁCH U TŘÍD.

Zápis do MŠ probíhá pravidelně každým rokem v měsíci květnu daného roku. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka školy na základě zveřejněných kritérií pro přijímání dětí.

Kapacita MŠ je 39 dětí celkem, I.třída: 24 dětí, II.třída: 15 dětí.

MŠ je otevřena od 6.30 do 16.00 hodin. Rodiče přivádějí děti zpravidla do 8.00 hodin. Po dohodě s učitelkou mohou rodiče dětí přivést či vyzvednout v kteroukoliv dobu.

Přehled zaměstnanců MŠ:

Ředitelka školy

xxxxxxxxx

Paní učitelky

xxxxxxxxx

 Paní školní asistentka

xxxxxxxxx

 Vedoucí školní jídelny, paní kuchařky

Jana Křížková

Vladimíra Skalová

Paní školnice

Linda Voříšková

 

 


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun IV. (MAP IV.)

20.05.2024 12:15
Informace_projekt MAP4_web_skoly_KZS.pdf (150920)

—————

Operační Program Jan Amos Komenský

22.06.2023 13:15
Sablony OPJAK_Chodouň.pdf (386776)

—————

Povinně zveřejňované informace

27.02.2023 10:52
Povinně zveřejňované informace 2023.pdf (273938)

—————

Mateřská škola Chodouň - identifikátory MŠ

22.08.2022 00:00
Mateřská škola Chodouň Číslo účtu: 51-4866460217/0100 IČO: 75032830 email: ms.chodoun@seznam.cz web: skolkachodoun.webnode.cz Organizační číslo školy: 50216 Identifikátor MŠ Chodouň: 600042685 MŠ – IZO: 600042685 ŠJ – IZO: 002674602 OU Chodouň  - ČU –...

—————


Aktuality

Protokol o kontrole v MŠ Chodouň

10.06.2024 19:57
Protokol_MŠ Chodouň.pdf (400566)

—————

Prázdninový provoz mateřské školy Chodouň

11.04.2024 18:18
Prázdninový provoz mateřské školy Chodouň Mateřská škola bude uzavřena od 15.7.2024 do 25.8.2024. V této době si pracovnice mateřské školy vyčerpají řádnou dovolenou. Bude provedeno malování budovy, proveden úklid budov, školní kuchyně, sklepu a skladu MŠ. Provoz mateřské školy začíná...

—————

nabídka zaměstnání

23.01.2024 16:58
Hledáme asistenta pedagoga do naší MŠ. Nástup od 1.2.2024 Částečný úvazek – pouze dopolední směna Svoje nabídky zasílejte na email: ms.chodoun@seznam.cz  

—————

Zpráva pro zřizovatele o činnosti školy školní rok 2022 - 2023

05.01.2024 13:39
Školní rok 2022_23 zpráva pro zřizovatele.pdf (358208)

—————

Nabídka zaměstnání

02.11.2023 10:14
Hledáme kvalifikovanou učitelku mateřské školy na částečný úvazek. Jedná se o zástup po dobu nemoci. (Pouze odpolední směna 13:00 – 16:00 hod.). Svoje nabídky zasílejte na email: ms.chodoun@seznam.cz  

—————

Dny omezeného provozu 2023-2024

07.09.2023 14:43
Dny omezeného provozu MŠ 2023_2024.pdf (148758)

—————

TWIGSEE

23.04.2023 20:07
Twigsee.pdf (112,1 kB)

—————

Platba stravného od března 2023

23.02.2023 08:25
V měsíci březnu 2023 proběhne naposledy platba hotově u vedoucí stravování – paní Jany Křížkové a zároveň je třeba zavést platbu převodem na účet – měsíční paušál 1400,- Kč (první platba do 20.3. 2023, jinak od dubna do 5. dne v příslušném měsíci) na účet č.  51-4866460217/0100, do...

—————

Normy stravného od 1.2.2023

01.02.2023 00:00
dny omezeného provozu MŠ PDF.pdf (137033)

—————

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.

27.08.2019 16:05
OPVVV.pdf (147276)

—————