Program

ORIENTAČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ PRO DĚTI 2019-2020

30.08.2019 00:00
ORIENTAČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ PRO DĚTI 2019-2020.pdf (169616) ORIENTAČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ PRO DĚTI NA MATEŘSKÉ ŠKOLE CHODOUŇ NA ŠKOLNÍ ROK  2019 – 2020 Kurz plavání – vyřizuje se, v Hořovicích – říjen začátek kurzu Kroužek keramiky – lektorka – ing. Nejedlá Helena Kurz AJ – ing. Nejedlá Helena Škola v přírodě – Orlík nad Vltavou – konec května Vítání občánků – v průběhu školního roku – prosíme rodiče o pomoc Nabídka akcí pro děti : divadlo Sedmiklásek – do naší MŠ podzim v...

Mateřská školka Chodouň

Naše mateřská škola je umístěna v budově OÚ Chodouň, budově bývalé Obecní školy. Součástí mateřské školy je školní jídelna a vlastní kuchyně.

Zápis do MŠ probíhá pravidelně každým rokem v měsíci březnu toho roku. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka MŠ dle platné směrnice ze dne 1.1.2009 a to na základě školského zákona č.561/2004 Sb. Hlavní výchovně vzdělávací myšlenka naší MŠ je u dětí vytvářet emocionálně bohatý vztah k přírodě, rodině, společnosti i k sobě samému a propojit výchovu v MŠ s výchovou rodině, zejména v citové oblasti.

MŠ je otevřena od 6.30 do 16.00 hodin, Rodiče přivádějí děti zpravidla do 8.00 hodin. Po dohodě s učitelkou mohou rodiče dětí přivést či vyzvednout v kteroukoliv dobu.

V současné době v MŠ pracují 2 učitelky :

  • Zadáková Milena, ředitelka
  • Myslíková Blanka, učitelka

Provozní zaměstnanci :

  • Křížková Jana - kuchařka, vedoucí stravování
  • Bezuchová Radka - školnice

Důležité informace

školní řád MŠ 2015 + přílohy

26.01.2017 19:49
školní řád MŠ 2015 příloha č. 1 školního řádu příloha č. 2 školního řádu příloha č. 3 školního řádu  

Mateřská škola Chodouň - všechny identifikátory MŠ

26.08.2014 16:37
Mateřská škola Chodouň-všechny identifikátory MŠ.pdf (24,4 kB) Mateřská škola Chodouň Číslo účtu: 51-4866460217/0100 IČO: 75032830 FKSP – ČU: 514871910227 email: ms.chodoun@quick.cz web: skolkachodoun.webnode.cz Organizační číslo školy: 50216 Identifikátor MŠ Chodouň: 600042685 MŠ – IZO:...

Aktuality

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO II. TŘÍDY MATEŘSKÉ ŠKOLY V CHODOUNI

03.01.2020 12:17
MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO II. TŘÍDY MATEŘSKÉ ŠKOLY V CHODOUNI NA ČÁST ŠKOLNÍHO ROKU 2019 – 2020 Dne 15.1.2020 od 11h do 16h se koná v budově mateřské školy zápis dětí do II. třídy mateřské školy v Chodouni na část školního roku  2019 – 2020. Nástup dětí do této třídy č. II. bude...

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.

27.08.2019 16:05
OPVVV.pdf (147276)

Normy stravného v MŠ Chodouň

08.09.2017 13:38
Normy stravného v MŠ Chodouň, platné od 1. 9. 2017. Ranní svačina : 11,- Kč Ranní svačina + oběd : 36,- Kč Celý den : 45,- Kč