Program

ORIENTAČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ 2021-2022

20.08.2021 16:18
ORIENTAČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ PRO DĚTI NA MATEŘSKÉ ŠKOLE CHODOUŇ NA ŠKOLNÍ ROK  2021–2022 Kurz plavání – vyřizuje se, v Hořovicích – říjen začátek kurzu, dle nabídky Kroužek keramiky – lektorka Ing. Nejedlá Helena Kurz AJ – Ing. Nejedlá Helena – přihlášky do kurzů si vyřídí rodiče osobně Škola v přírodě – Orlík nad Vltavou – konec května – dle nabídky a situace Vítání občánků Chodouně – program dětí z naší MŠ – termín upřesníme Nabídka akcí pro děti: divadlo Sedmiklásek – v naší...

—————


Mateřská školka Chodouň

Naše mateřská škola je umístěna v budově OÚ Chodouň, budově bývalé Obecní školy. Součástí mateřské školy je školní jídelna a vlastní kuchyně.

Zápis do MŠ probíhá pravidelně každým rokem v měsíci březnu toho roku. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka MŠ dle platné směrnice ze dne 1.1.2009 a to na základě školského zákona č.561/2004 Sb. Hlavní výchovně vzdělávací myšlenka naší MŠ je u dětí vytvářet emocionálně bohatý vztah k přírodě, rodině, společnosti i k sobě samému a propojit výchovu v MŠ s výchovou rodině, zejména v citové oblasti.

Kapacita MŠ je 39 dětí celkem, I.třída: 24 dětí, II.třída: 15 dětí.

MŠ je otevřena od 6.30 do 16.00 hodin, Rodiče přivádějí děti zpravidla do 8.00 hodin. Po dohodě s učitelkou mohou rodiče dětí přivést či vyzvednout v kteroukoliv dobu.

V současné době v MŠ pracují 4 učitelky :

  • Zadáková Milena, ředitelka
  • Myslíková Blanka, učitelka
  • Humlová Veronika, učitelka
  • Sabo Macourkova Ivana, učitelka

Provozní zaměstnanci :

  • Křížková Jana - kuchařka, vedoucí stravování
  • Bezuchová Radka - školnice

Důležité informace

Provozní řád školní jídelny

01.09.2021 00:00
Provozní řád ŠJ-od 1.9.2021 nový.pdf (164208)

—————

školní řád MŠ 2020

26.01.2017 19:49
Školní-řád-2020-Chodouň 2020.pdf (248025)  

—————

Mateřská škola Chodouň - všechny identifikátory MŠ

26.08.2014 16:37
Mateřská škola Chodouň-všechny identifikátory MŠ.pdf (24,4 kB) Mateřská škola Chodouň Číslo účtu: 51-4866460217/0100 IČO: 75032830 FKSP – ČU: 514871910227 email: ms.chodoun@quick.cz web: skolkachodoun.webnode.cz Organizační číslo školy: 50216 Identifikátor MŠ Chodouň: 600042685 MŠ – IZO:...

—————


Aktuality

Karanténa v MŠ Chodouň – třída II. Motýlci

17.01.2022 10:34
Karanténa v MŠ Chodouň – třída II. Motýlci. Na základě KHS Beroun karanténa potrvá do 18.1.2022. Provoz třídy bude obnoven: 19.1.2022. Podmínky nástupu do MŠ :  bez příznaků COVID-19: bez testů  !!! s příznaky COVID-19: test PCR   /s negativním výsledkem do MŠ/  

—————

Normy stravného v MŠ Chodouň

17.08.2021 00:00
NORMY STRAVNÉHO OD 1.9.2021 dle vyhlášky ze dne 14.7.2021č.107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dne 1.9.2021.   1/ Strávníci do 6 let : PŘESNÍDÁVKA                   ...

—————

Placení školného

20.04.2021 09:40
Dle rozhodnutí OU Chodouň MŠ Chodouň platí nadále platby školného 400,-Kč za měsíc dle platné vyhlášky. V době prázdnin v 7. a 8. měsíci roku se školné neplatí - žádáme rodiče, aby si na tyto měsíce zrušily platby.

—————

Informace pro rodiče předškolních dětí

06.02.2021 16:39
Na základě COVID-19 situace v mateřských školách a ze zákona č.178/2016 sb. o povinné předškolní výchově dětí, žádáme rodiče předškolních dětí ke spolupráci v rámci distanční výuky předškolních dětí. Rodiče si mohou v MŠ vyzvednout metodické listy týkající se výchovně vzdělávací práce...

—————

Povinnosti rodičů při ochraně zdraví dětí i dospělých v období výskytu COVID-19

09.09.2020 18:23
Povinnosti rodičů při ochraně zdraví dětí i dospělých v období výskytu COVID-19 Přivádět dítě do MŠ vždy zdravé. Dbát na zvýšenou hygienu s ohledem na výskyt COVID-19. Pokud paní učitelka oznámí rodičům, že je nutné dítě vyřadit z kolektivu dětí mateřské školy z důvodu...

—————

Hygienická pravidla MŠ Chodouň od 25.5.2020

15.05.2020 10:24
vstup do MŠ pouze v roušce při vstupu do MŠ si rodiče i děti ošetří ruce desinfekcí desinfekce bude v MŠ dále k dispozici ve třídách, sociálních zařízeních, jídelně, kuchyni rodiče budou do MŠ přivádět pouze zdravé děti, v šatně budou mít děti připraveny v igelitovém sáčku...

—————

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.

27.08.2019 16:05
OPVVV.pdf (147276)

—————


Kontakt

Mateřská školka Chodouň